Oldaltérkép

Újdonságok az Ateizmus Honlapon

Előszó helyett: Miért jött létre az Ateizmus Honlap?

Ateizmus

Bevezetés az ateizmusba

Mi az ateizmus? Kik az ateisták és hogyan gondolkodnak? Kérdés-felelet formájú bevezetés az ateizmus alapfogalmaiba. (Az alt.atheism newsgroup egyik dokumentumának magyar fordítása.)

Ateista válaszok a hívők gyakori kérdéseire

Hitt-e Istenben Einstein? Mi Occam borotvája? A Sátánnal szövetkeznek-e az ateisták? Itt ezekre és néhány más, hasonló kérdésre adjuk meg a választ.

Az ateizmus mélyebb filozófiai értelme

A hétköznapi szemlélet az ateizmust gyakran az istentagadással azonosítja. Közelebbről nézve azonban kiderül, hogy az ateizmus ennél sokkal több; mély filozófiai alapja és jelentése van. Ezt világítja meg ez az igényes filozófiai eszmefuttatás.

Mi a jó az ateizmusban?

Igaz-e, hogy az ateizmus csak elveszi a hitet, és semmit sem ad cserébe? Erre válaszol írásában Adrian Barnett.

Interjú Michael Martin professzorral

Michael Martin a filozófia professzora a Bostoni Egyetemen, a filozófiai ateizmus legismertebb képviselője. Ebben az interjúban nyilatkozik nézeteiről, az ateizmus mellett szóló érvekről, az élet értelméről, és arról, jobb lenne-e a világ egy ateista társadalomban.

Valláskritika

Bibliai ellentmondások

A Biblia, amely a keresztények szerint Isten szava, számos súlyos és kevésbé súlyos ellentmondást, következetlenséget tartalmaz. Az egymásnak ellentmondó tényközléseken kívül szép számmal találunk a parancsolatok szellemének ellentmondó passzusokat is. Itt kisebb válogatást olvashatunk a különféle ellentmondásokból.

Bertrand Russell: Miért nem vagyok keresztény?

A híres filozófus kiváló előadása. Foglalkozik az Isten létezésének alátámasztására felhozott érvekkel, Jézus jellemével és tanításainak fogyatékosságaival, az egyházak történelemben betöltött szerepével, valamint a vallásosság lélektani okaival. Végül kifejti, miért kell szerinte az emberiségnek leráznia a vallás bilincseit.

Humanizmus

Mi a humanizmus?

Frederick Edwords bevezető tanulmánya a humanizmus történelmi gyökereirol, filozófiájáról és jelenkori problémáiról.

II. Humanista Kiáltvány

Az Amerikai Humanista Társaság 1973-ban született nyilatkozata, amelyet azóta a szellemi élet több ezer kiválósága írt alá.

Evolúció vagy teremtés?

Teremtés vagy evolúció?

A tudósok és a teremtéshívők vitájának tömör összefoglalása George S. Bakken tollából.

Az evolúció bizonyítékai

Noha az evolúció pontos mechanizmusának egyes részletei ma is viták és kutatások tárgyát képezik, abban tökéletes egyetértés van a biológusok között, hogy Földünk élővilága evolúció útján alakult ki. A bizonyítékokat dióhéjban foglaljuk össze.

Légy üdvözölve a gettóban (a tudományos analfabétizmus gettójában)!

R. J. Riggins vitriolos pamfletje a teremtéshívők tudományellenességének káros társadalmi hatásairól.

Szépirodalom

Bertrand Russell: A teológus rémálma

Könyvismertetések

Paul Davies: Isten gondolatai

Nigel Warburton: A filozófia világa

Erich Fromm: Pszichoanalízis és vallás

Csányi Vilmos: Evolúciós rendszerek

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

Bartus László: Fesz van

Másutt olvastuk...

Swinburne istenérvei

Szalai Miklós tanulmánya a Magyar Filozófiai Szemléből, melyben kritikusan megvizsgálja az egyik legismertebb keresztény filozófus, Richard Swinburne istenérveit.

Látlelet a megváltásról. Szekta-létrol és vallási élményrol egy karizmatikus gyülekezet kapcsán.

Kozma Judit szociológusként egy keresztény szekta életét kísérte figyelemmel. "Végiggondolva a gyülekezet életének történéseit, kísérletüket menekülési formának látom: olyan tüneti kezelésnek, mely csupán elfedi a bajt, méghozzá az illúzióképzés eszköztárának segítségével" -- írja kötetnyi terjedelmu, ám igen-igen jó tanulmányában. (A Magyar Elektronikus Könyvtár dokumentuma.)

Ontario Consultants on Religious Tolerance (angol nyelven)

Igen jó, objektív leírások a világ számos vallásáról, a toleranciát elősegítő szellemben.

Isten definíciói (és majdnem-definíciói)

Iván Gábor (P-DOX) jelentős, kommentált gyűjteménye arról, hogyan definiálják Istent az Index Fórum résztvevői

Tudomány

A Wikipédia szócikke a tudományról

Ateista források az interneten

Internet Infidels (The Secular Web)

Az első számú ateista Web-szerver, gazdag dokumentumgyűjteménnyel (angol nyelven)

ateizmus.lap.hu

Atheist Links

alt.atheism

Az ateisták newsgroupja, vitafóruma (angolul)

HIX

Levelezőlisták, a VITA címűn gyakran szóba kerül az ateizmus

Index fórum: Vallás, filozófia

Szabadgondolkodó honlap

Ateizmus, harmadik kultúra, szabadgondolkodás, naturalizmus, szkepticizmus, stb.

Origo fórum: Valláskritika rovat

Oldaltérkép