Valláskritika

Bibliai ellentmondások

A Biblia, amely a keresztények szerint Isten szava, számos súlyos és kevésbé súlyos ellentmondást, következetlenséget tartalmaz. Az egymásnak ellentmondó tényközléseken kívül szép számmal találunk a parancsolatok szellemének ellentmondó passzusokat is. Itt kisebb válogatást olvashatunk a különféle ellentmondásokból.

Bertrand Russell: Miért nem vagyok keresztény?

A híres filozófus kiváló előadása. Foglalkozik az Isten létezésének alátámasztására felhozott érvekkel, Jézus jellemével és tanításainak fogyatékosságaival, az egyházak történelemben betöltött szerepével, valamint a vallásosság lélektani okaival. Végül kifejti, miért kell szerinte az emberiségnek leráznia a vallás bilincseit.