Ateizmus

Bevezetés az ateizmusba

Mi az ateizmus? Kik az ateisták és hogyan gondolkodnak? Kérdés-felelet formájú bevezetés az ateizmus alapfogalmaiba. (Az alt.atheism newsgroup egyik dokumentumának magyar fordítása.)

Ateista válaszok a hívők gyakori kérdéseire

Hitt-e Istenben Einstein? Mi Occam borotvája? A Sátánnal szövetkeznek-e az ateisták? Itt ezekre és néhány más, hasonló kérdésre adjuk meg a választ.

Az ateizmus mélyebb filozófiai értelme

A hétköznapi szemlélet az ateizmust gyakran az istentagadással azonosítja. Közelebbről nézve azonban kiderül, hogy az ateizmus ennél sokkal több; mély filozófiai alapja és jelentése van. Ezt világítja meg ez az igényes filozófiai eszmefuttatás.

Mi a jó az ateizmusban?

Igaz-e, hogy az ateizmus csak elveszi a hitet, és semmit sem ad cserébe? Erre válaszol írásában Adrian Barnett.

Interjú Michael Martin professzorral

Michael Martin a filozófia professzora a Bostoni Egyetemen, a filozófiai ateizmus legismertebb képviselője. Ebben az interjúban nyilatkozik nézeteiről, az ateizmus mellett szóló érvekről, az élet értelméről, és arról, jobb lenne-e a világ egy ateista társadalomban.