Főoldal
Ateizmus
Harmadik kultúra
Naturalizmus
Szabadgondolkodás
Szkepticizmus
Ismeretterjesztés
Szépirodalom
Hírfigyelő
Segíts nekünk!
Könyvet keresel?
E-könyvek
Antikváriumok
Angol nyelvű könyvesboltok
Ismeretterjesztő könyvek jegyzéke
Ajánlott oldalak: Ateizmus honlap
Ateizmus.lap.hu
Szkeptikus.lap.hu
Szkeptikus blog
Valláskritika.lap.hu
Naturalista filozófia.lap.hu
X-Aknák
Ponticulus H.

Könyvtár - GYIK - Fórumok - Kapcsolat

Könyvtár/Tudományos ismeretterjesztés/Evolúció/Memetika/Memetikus lexikon

Glenn Grant
Memetikus lexikon
3.2-es verzió

"Az ideát birtoklod, de az ideológia téged birtokol"
(Morris Berman)


Mi történne akkor, ha az ideák vírusok lennének?

Vegyük szemügyre a T-fág vírust. A T-fág nem képes magát másolni; úgy reprodukálódik, hogy "eltéríti" egy baktérium DNS-ét, rákényszerítve gazdáját arra, hogy másolatok millióit készítse a fágról. Hasonlóképp egy idea élősdien megfertőzheti elméd, és megváltoztathatja viselkedésed; ezzel azt okozva, hogy beszélni akarsz a barátaidnak az ideáról, ilyenformán a megfertőzés veszélyének teszed ki őket. Bármely ideát, ami ezt teszi, mémnek hívunk. (Angol eredetiben "meme".) Egy DNS-molekulákba kódolt vírussal ellentétben, egy mém nem több, mint egy információminta, mely véletlenül kialakított egy formát, ami rábírja az embereket arra, hogy megismételjék a mintát. A tipikus mémek közé tartoznak az egyéni szlogenek, frázisok, melódiák, felfedezések, divatok. Vészjóslóan hangozhat az ötlet, hogy az emberek gazdák az elmeváltoztató szimbólumfüzérekre, de valójában ennyi az egész emberi kultúra.

Fajként együtt fejlődtünk mémjeinkkel. Képzeljük el az első Homo Sapiens-ek egy csoportját a késő pleisztocén korban. Éppen megérkeztek a legfejlettebb high-tech kézifejszéikkel és megpróbálják Homo Erectus szomszédaiknak megmutatni, hogyan készítsenek ilyeneket. Azok, akik nem tudják fejükbe verni az új mémet, bizony hátrányban lesznek, és le fognak maradni talpraesettebb kuzinjaiktól. Mindeközben a mémek maguk is fejlődnek, csakúgy, mint a "telefon" nevű játékban (ahol egy üzenetet suttognak egymásnak a játékosok, melyet végül teljesen másnak értenek, mint ami valójában). A választás azokat a mémeket részesíti előnyben, melyeket a legkönnyebb megérteni, emlékezni rájuk és átadni másoknak. Egy hasznos mém eltorzult verziói feltételezhetően kiválasztódnak, kiesnek a rostán.

Tehát - legalábbis elméletben - a komplex mémek megértésének és továbbadásának képessége egy túlélési jellegzetesség, és a természetes szelekciónak azokat kellene támogatnia, akik nem túl konzervatívak ahhoz hogy megértsenek egy új mémet. Vagy nem? A gyakorlatban néhány ember még arra is képes, hogy rábízza magát bármilyen új mémre, még ha ki is kellene, hogy derüljön róla, hogy halálos ostobaságról van szó, mint például: "Ugorj le egy ágról, és az istenek majd megreptetnek". Ilyen mémek fejlődnek ki, őrült elmék szüleményeiként vagy egyszerű hibás replikáció útján. Vegyük észre azonban, hogy ennek a mémnek sok vonzereje lehet. A mágikus repülés ideája annyira tantaluszi kínokat okozó dolog - talán ha igazán hinnék benne, csak lelépnék az ágról, és...

Ez egy alapvető sajátság: az emberek megpróbálják megfertőzni egymást azokkal a mémekkel, melyeket a legvonzóbbnak tartanak, figyelmen kívül hagyva a mémek objektív értékét vagy igazát. Továbbá az ágról-ugráló mém hordozója valójában sohasem fogja megtenni a végső lépést, hanem hosszú életének további részét mások megfertőzésével fogja tölteni, s ezzel hiszékeny bolondok milliót ingerli majd arra, hogy halálukba ugorjanak. Az idők folyamán ez mindig hasonlóan történt.
Az viták tárgyát képezheti, hogy igazi "életformák"-nak tekinthetjük-e a mémeket, vagy sem, de valójában ez lényegtelen, hisz hasonló módon viselkednek, mint az életformák, megengedvén azt, hogy kombináljuk a járványtan, a fejlődéstudomány, az immunológia, a nyelvészet és a jeltan analitikus technikáit egy tényleges rendszerbe, melyet "memetiká"-nak hívunk. Ahelyett, hogy vitatkozna egy ötletben rejlő "igazság"-on, vagy annak hiányán, a memetikát jórészt az érdekli, hogy egy idea hogyan replikáltatja magát. A memetika alapvető mindenfajta kultusz, ideológia és reklámkampány megértésében, és segíthet immunitást biztosítani veszélyes információfertőzések ellen. Tudatában kellene hogy legyél annak például, hogy éppen most lettél kitéve a Meta-mém fertőzésének; azon mém fertőzésének, mely a mémekről szól...

A következő lexikon egy "hasznos szavak gyűjtemény"-ét szándékozik nyújtani a mémek, mém-komplexek, és a belőlük származó társadalmi mozgalmak analíziséhez. Minden szó után zárójelben található a személy neve, aki a szót először megalkotta és definiálta, habár néhány definíciót más szavakkal mondok el, illetve módosítok.

auto-toxikus (önmérgező): Önmagára veszélyes. Az erősen auto-toxikus mémek általában önkorlátozóak, hiszen elősegítik gazdáik pusztulását. (Mint például: a Jim Jones-mém, bármilyen katonailag besulykolt mém-komplex, bármilyen "vértanúság" mém.) (GMG) (exo-toxikus)

cenzúra: Bármely próbálkozás a mém terjedésének megakadályozására vektorainak megsemmisítésével. Ennélfogva a cenzúra analóg azokkal a próbálkozásokkal, melyek rovarirtó permetezésével próbálnak megállj-t parancsolni a betegségeknek. A cenzúra sohasem képes teljesen kiirtani egy támadó mémet, sőt valójában segíthet támogatni a mém legvirulensebb fajtáját, elpusztítva a szelídebb formákat.

co-mém: Egy mém, mely szimbiózisban fejlődött együtt más mémekkel, hogy kialakítsanak egy egymást kölcsönösen támogató mémkomplexet. Másként szimmém. (GMG)

csalétek: A mém-komplex azon része, mely előnyt ígér a gazdának - általában a komplex replikálásának fejében. A csalétek általában indokolja, de nem sürgeti határozottan a mém-komplex replikációját. (Donald Going, Hofstadter hivatkozása.) Másképpen jutalom co-mémnek hívják. (Sok vallásban az "Üdvözülés" a csalétek, vagy a megígért jutalom; a horog pedig a "Hirdesd az Igét". Gyakori csalétek mémek még: "Örök üdvösség", "Biztonság", "Jólét", "Szabadság".) (horog, fenyegetés, fertőzési stratégia)

exo-toxikus (kifelé mérgező): Másokra veszélyes. Az erősen exo-toxikus mémek elősegítik más személyek pusztulását, különösen azokét, akik rivális mémek hordozói. (Mint például: nácizmus, az inkvizíció, Pol Pot.) (mém-allergia) (GMG)

az ezredéves mém: a számos jelenleg is járványos mém egyike, mely katasztrofális eseményeket jósol a kétezredik évre, többek között az Armageddon-i csatát, Jézus ezeréves uralmát, stb. A "küszöbön álló új kor" (New Age) mém egyszerűen egy össz-felekezeti verziója ennek a mémnek. (Hívják még "Végmém"-nek is.)

fenyegetés: A mémkomplex azon része, mely hűségre ösztönöz és ellenzi a hibás replikációt. (A "pokoli kárhozat" a fenyegetés co-mém sok vallási sémában.) (csapda, horog, vakcina) (Hofstadter)

fertőzés: 1. Egy mém sikeres bekódolódása egy emberi lény memóriájába. A memetikus fertőzés lehet aktív, vagy inaktív. Abban az esetben inaktív, ha a gazda nem érez késztetést arra, hogy továbbadja másoknak a mémet. Egy aktív fertőzés azt okozza, hogy a gazda meg akar fertőzni másokat. A fanatikusan aktív gazdák gyakran mémbot-ok vagy mémoidok. Az a személy, aki ki volt téve egy mémfertőzés veszélyének, de nem emlékszik erre (akár tudatosan, akár máshogy), nem fertőzött. (Valójában egy gazda lehet tudattalanul fertőzött is, s még tovább is adhatja a mémet anélkül, hogy ennek tudatában lenne. Sok társadalmi norma ezúton terjed.) (GMG) 2. Néhány memetikus a "fertőzést" a "hit" szinonímájaként használta. (azaz csak a hívők fertőzöttek, a nem-hívők viszont nem.) Akárhogy is, ez a használat figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy az emberek gyakran adnak tovább olyan mémeket, melyekben nem "hisznek". A dalok, viccek, fantáziálások és látomások olyan mémek, melyek nem építenek a "hit"-re, mint fertőzési stratégiára.

fertőzési stratégia: Bármilyen memetikus stratégia, mely egy gazda megfertőzésére serkent. A viccek humoros voltuk miatt buzdítanak fertőzésre, a dallamok különféle érzelmeket váltanak ki, a divatos szólások és szlogenek pedig tömörségükkel és állandó ismétlésükkel biztatnak erre. Gyakori fertőzési stratégiák a "Gazember az áldozat ellen", a "félelem a haláltól" és a csoporthoz való tartozás érzése. Egy mém-komplexben a csalétek co-mém gyakran központi a fertőzési stratégiában. (replikációs stratégia, mimikri) (GMG)

fülbemászó: "Egy dallam vagy melódia, mely gyorsan megfertőz egy populációt." (Rheingold); egy slágerszám, mint például "Don't Worry, Be Happy". (Német eredetű: ohrwurm=earworm.)
gazda: Személy, akit sikeresen megfertőzött egy mém. (fertőzés, mémbot, mémoid)

gazember az áldozat ellen: Sok mémkomplexben gyakori fertőzési stratégia, mely a potenciális gazdát az áldozat szerepébe helyezi bizonytalanságát kihasználva, mint "a burzsoázia elnyomja a proletariátust" (Hofstadter). Gyakran veszélyesen toxikus a gazdára és a társadalom egészére nézve. Más néven "Mi-és-ők" stratégia.

hit-tér: Mivel egy személyt csak egy véges számú olyan mém fertőzhet meg, melyet továbbít, a hit-terének van egy határa (Henson). A mémek az egyedek és társadalmak hit-terének fülkéiért folytatott versengésben bontakoznak ki.

horog: A mém-komplex azon része, mely replikációra ösztönöz. A horog gyakran akkor a leghatékonyabb, amikor nem egy határozott kijelentés, hanem a "mi-vagyunk-a-mém" v. "én-is-a-mém-hez-tartozom" tartalom logikai következménye. (Hofstadter) (csalétek, fenyegetés)

ideoszféra: A memetikus evolúció birodalma, mint ahogy a bioszféra a biológiai evolúció birodalma. A teljes memetikus ökológia. (Hofstadter) Egy ideoszféra egészsége annak memetikus sokszínűségén mérhető le.

immun-mém: Lásd vakcina. (GMG)

immuno-depresszáns: Bármi, ami igyekszik az egyén memetikus immunitását csökkenteni. Gyakori immuno-depresszánsok: utazás, félretájékoztatás, fizikai és érzelmi kimerültség, bizonytalanság, érzelmi sokk, az otthon vagy a szerettek elvesztése, jövősokk, kulturális sokk, izolációs stressz, szokatlan szociális helyzetek, bizonyos gyógyszerek v. drogok, egyedüllét, elidegenedés, paranoia, ismételt megaláztatás, a tekintély, a hatalom tisztelete, eszképizmusra (légvárépítés) való hajlamosság és hipnózis (a kritikai ítélőképesség felfüggesztése). Kultuszok toborzói gyakran céloznak meg reptereket és buszpályaudvarokat, mert az utazók valószínűleg ki vannak téve egy bizonyos számú immuno-depresszáns hatásának. (GMG) (kultusz)

kultusz: Egy auto-toxikus mémkomplex szociotípusa, mely mémbot-okból és/vagy mémoidokból áll. (GMG) A kultuszok karakterisztikájához tartoznak: a fertőzött csoport önizolációja (vagy legalábbis az új tagoké); agymosás ismétlődő "gyónás"-sal, megalázással (ezzel függő mentális állapotok előidézése); genetikus funkciók ellenzése (akár cölibátus, sterilizáció, vagy elértéktelenedett család) a replikáció (térítés) érdekében; és vezetőimádás ("személyi kultusz"). (Henson)

mém: (eredetiben "meme") Fertőző információminta, mely úgy replikálódik, hogy élősdien emberi elméket fertőz meg, és úgy módosítja azok viselkedését, hogy népszerűsítteti velük a mintát. (A terminust Dawkins alkotta meg a "gén" analógiájára.) Az egyéni szlogenek, frázisok, melódiák, felfedezések, divatok tipikus mémek. Egy idea vagy információminta mindaddig nem mém, amíg nem replikáltatja magát valakivel, vagy nem ismételteti meg magát valaki másnak. Minden átadott tudás memetikus. (Hofstadter idézete Wheelis-től.) (mémkomplex)

mémallergia: A türelmetlenség egy formája; olyan állapot, mely az egyént szokatlanul extrém módon reagáltatja, ha egy specifikus szemiotikus stimulációnak, vagy "mémallergén"-nek van kitéve. Az exo-toxikus mémkomplexek tipikusan veszélyes mémallergiákkal ruházzák fel gazdáikat. Az aktuális mémallergéneknek gyakran nem szükséges jelen lenniük, elég csak például jelenlétük megemlítése ahhoz, hogy reakciót váltsanak ki. A gyakori mémallergiák közé tartozik a homofóbia , a paranoia, az anti-kommunizmus és a pornófóbia. Gyakori mémallergikus reakcióformák: cenzúra, vandalizmus, szóbeli bántalmazás és fizikai erőszak. (GMG)

mémbot: Olyan személy, akinek egész élete alárendelődött a mém propagálásának, robotikusan és bármilyen alkalmat megragadva. (Mint például sok Jehova tanújáé, Krishna hívőé és szcientológusé.) A belső versengésnek köszönhetően a leglármásabb és legextrémebb mémbotok hajlamosak "szociotipizálj-minket" hierarchiájuk csúcsára emelkedni. Az önpusztító mémbotot hívjuk mémoidnak. (GMG)

memetika: A mémek és azok szociális hatásának tudománya.
memetikus: 1. Mémekhez kapcsolódó 2. Memetikát tanuló. 3. Memetikus tervező. (GMG)

memetikus hajtás: felgyülemlett hibás replikáció, a memetikus mutáció vagy evolúció (mértéke). Az írott szövegek igyekszenek lelassítani a dogmák memetikus hajtásait. (Henson)

memetikus tervező: Olyasvalaki, aki tudatosan szerkeszt mémeket - mémösszekapcsolással és memetikus szintézissel -, mások viselkedésének befolyásolásának a szándékával. A kiáltványok és a reklámok írói tipikus memetikus tervezők. (GMG)

mémkészlet: A mémek teljes választéka, mely egy kultúra vagy egy egyén számára hozzáférhető. A nyelvtanulás és az utazás a mémkészlet növelésének módszerei közé tartozik.

mémkomplex: Egymást kölcsönösen támogató mémekből álló mémkészlet, melyek szimbiotikus kapcsolatot fejlesztettek ki egymással. Mémkomplexek a vallási és politikai dogmák, társadalmi mozgalmak, művészeti stílusok, tradíciók és szokások, lánclevelek, paradigmák, nyelvek, stb. Hívják még m-plex-nek vagy sémának. (Hofstadter). A co-mémek azon típusai, melyek gyakran megtalálhatók egy sémában, a következők: csalétek, horog, fenyegetés és vakcina. Egy sikeres séma gyakran rendelkezik bizonyos attribútumokkal: széles körben alkalmazható (egy paradigma, mely sok mindent megmagyaráz), alkalom a hordozóknak részvételre és közreműködésre, meggyőződés a magától nyilvánvaló igazáról (tekintélyt hordoz), rendet és a valahova tartozás érzetét biztosítja - így segít távoltartani az értelmetlenségtől való rettegést. (Hofstadter idézete Wheelis-től)

mémoid: Olyan személy, "akinek viselkedését annyira erősen befolyásolja egy mém, hogy saját túlélése lényegtelenné válik számára." (Henson) (Mint például: kamikázék, siíta terroristák, Jim Jones követői, minden katonai alkalmazott.) A gazdák és a mémbotok nem szükségszerűen mémoidok. (auto-toxikus, exo-toxikus)

memotípus: 1. Egy mém aktuális információtartalma, szociotípusától különválaszthatóan. 2. Hasonló mémek osztálya. (GMG)

meta-mém: Bármely mém, melynek témái a mémek maguk. (például: "tolerancia", "metafora").

a Meta-mém: A mémek koncepciója, melyet magát is mémnek tekintünk.

mimikri: Olyan fertőzési stratégia, melyben a mém megkísérli egy másik sikeres mém szemiotikáját imitálni. Mint például: áltudomány (kreacionizmus, ufológia), ál-engedetlenség, felszínes lázadó szellem (heavy metal). (GMG)

replikációs stratégia: Bármilyen memetikus stratégia, melyet egy mém gazdája ösztönzésére használ azért, hogy megismételje a mémet más embereknek. A mémkomplex horog co-mémje. (GMG)

retromém: Olyan mém, mely megkísérli magát egy már létező mémkomplexhez kötni. (Példa: a marxista-leninisták megpróbálnak más szociotípusokat kooptálni.) (GMG)
séma: mém-komplex (Hofstadter)

szociotípus: 1. Egy memotípus társadalmi kifejeződése, mint ahogy egy organizmus teste a gén (genotípus) fizikai kifejeződése (fenotípus). Ennélfogva a protestáns egyház a Biblia memotípusának egy szociotípusa. 2. Hasonló társadalmi szervezetek osztálya. (GMG)

szunnyadó: Jelenleg emberi gazda nélküli (mém). Az ősi egyiptomi hieroglifa-rendszer és a gnosztikus evangéliumok jó példái a "halott" sémáknak, melyek szunnyadva fekszenek az eljövendő boldog korig rejtett vagy lefordíthatatlan szövegekben, arra várva, hogy újraaktiválják magukat modern archeológusokat megfertőzve. Néhány idejétmúlt mém sohasem válik teljesen szunnyadóvá, mint például a flogiszton elmélet, mely egyszerűen egy "hit"-ből "különös történelmi lábjegyzet"-té mutálódott.

tolerancia: Olyan meta-mém, mely ellenállóképességet nyújt a mémek (és azok szociotípusainak) széles spektruma ellen, mémallergiák nélkül. Legtisztább formájában a tolerancia hagyja, hogy gazdája ismételten rivális mémek hatásának legyen kitéve - még intoleráns riválisokénak is -, aktív fertőzés vagy mémallergikus reakció veszélye nélkül. A tolerancia sémák széles választékában központi co-mém, főleg a "liberalizmus"-ban és a "demokráciá"-ban. Enélkül a séma gyakran exo-toxikussá válna és mémallergiát kapnának gazdái. Mivel a sémák véges hit-térért küzdenek, a tolerancia nem szükségszerűen előny, de nagyon hasonló módon fejlődött ki az ideoszférában a többi mémmel együtt, mint ahogyan a kooperáció a biológiai ökoszisztémákban. (Henson)

vakcina: Bármely meta-mém, mely ellenállóképességet vagy immunitást nyújt egy vagy több mém ellen, így a mémek hatásának kitett személy nem fog aktívan megfertőződni. Hívják még "immunomém"-nek is. Gyakori immunitást nyújtó mémek a "hit", "hűség", "szkepticizmus" és "tolerancia". (mémallergia) (GMG) Minden séma tartalmaz vakcinát rivális mémek elleni védekezésre. Például:
o konzervativizmus: automatikusan ellenáll minden új mémnek
o ortodoxizmus: automatikusan elutasít minden új mémet
o tudomány: megvizsgálja az új mémeket az elméleti következetesség és - ahol alkalmazható - a tapasztalati megismételhetőség szempontjából; folyamatosan újraértékeli a régi mémeket; csak feltételesen fogadja el a sémákat, a jövőben történő újraértékeléstől függően.
o radikalizmus: egy új sémát magáévá tesz, a többit elutasítja
o nihilizmus: elutasít minden sémát, régit és újat is
o New Age: elfogad minden esztétikailag megnyerő mémet, régit és újat, tekintet nélkül a tapasztalati (vagy akár belső) következetességre, s a többit elutasítja. (Jegyezzük meg, hogy ez nem biztosít több védelmet.)
o japán(i): az új sémák részeit adaptálja a régiekhez.

vektor: Médium, metódus vagy közvetítő közeg a mémek továbbítására. Majdnem minden kommunikációs médium lehet memetikus vektor. (GMG)

Share-Right (S), 1990, Glenn Grant, PO Box 36 Station H, Montreal, Quebec, H3C 2K5.
Reprodukálhatod ezt az anyagot, de csak abban az esetben, ha címzetteid szintén reprodukálhatják, nem változtatod meg és nem hagyod ki ezt a megjegyzést (fenyegetés).

Fordította: Molnár Dániel

Ajánlott irodalom (köztük a forrásokkal):
Richard Dawkins: Az önző gén
Richard Dawkins: A hódító gén
Richard Dawkins: A vak órásmester. Gondolatok a darwini evolúcióelméletről,
Daniel Denneth: Darwin veszélyes ideája, 1998
Keith Henson: Memetics, Whole Earth Review #57: 50-55.
Douglas Hofstadter: Gödel, Escher, Bach. Egybefont gondolatok birodalma,
Douglas Hofstadter: Metamagical Themes
Mérő László: Észjárások, Tericum Kiadó Kft
Mérő László: Mindenki másképp egyforma - A játékelmélet és a racionalitás pszichológiája, Tericum Kiadó Kft
Howard Rheingold: Untranslatable Words, Whole Earth Review #57: 3-8.

Tudnivalók
Az oldal 2009. óta nem frissül, de a tartalom továbbra is elérhető. Egyes cikkeket a vallásos emberek sértőnek találhatnak.
Világnézet gombok
Helyezz el egyet a saját oldaladon!
Ajánlott oldalak
DanielDennett.lap.hu
RichardDawkins.lap.hu
Albumok
© 2004-2009. Impresszum - Oldaltérkép - Segíts nekünk!