Főoldal
Ateizmus
Harmadik kultúra
Naturalizmus
Szabadgondolkodás
Szkepticizmus
Ismeretterjesztés
Szépirodalom
Hírfigyelő
Segíts nekünk!
Könyvet keresel?
E-könyvek
Antikváriumok
Angol nyelvű könyvesboltok
Ismeretterjesztő könyvek jegyzéke
Ajánlott oldalak: Ateizmus honlap
Ateizmus.lap.hu
Szkeptikus.lap.hu
Szkeptikus blog
Valláskritika.lap.hu
Naturalista filozófia.lap.hu
X-Aknák
Ponticulus H.

Könyvtár - GYIK - Fórumok - Kapcsolat

Könyvtár/Ateizmus/Valláskritika

Valláskritika


Cikkek

Bertrand Russell: Miért nem vagyok keresztény?
Russell 1927. március 6-án tartotta meg ezt az előadást a Nemzeti Szekuláris Társaság előtt, a Battersea-i városházán. Ugyanebben az évben megjelent pamfletként is, majd a Paul Edwards kiadásában megjelent esszégyűjtemény (Why I Am Not a Christian and Other Essays; Miért nem vagyok keresztény és más tanulmányok, 1957) részeként vált híressé.

Ellentmondások a Bibliában
Szabad-e ölni? Szabad-e hazudni? Szabad-e lopni? Hány Isten van? Csinálhatunk-e magunknak faragott képeket? Meg kell-e tartani a szombatot? Üdvözülünk-e a jó cselekedetek által? Lássák-e jó cselekedeteinket? ...

Léo Taxil: A szórakoztató Biblia
Taxil Léo (1854-1907) marseille-i francia író, újságíró, a régi francia ateista hagyományok, a nagy felvilágosítók méltó örököse. Már fiatalon bekapcsolódott az ateista mozgalomba. XIII. Leó pápa egyik körlevele után nyilvános "bűnbocsánat"-ot tartott és visszatért a katolikus egyházba. Ekkor "Diana Vaugham" címen a szabadgondolkodókat támadó könyvet írt. XIII. Leó pápa személyes magánkihallgatáson is fogadta. 1897 tavaszán jelentette be, hogy "megtérése" nem volt őszinte, 12 éven keresztül csapta be az egyházat és a pápát, akinek csalhatatlanság a 1870 óta elfogadott hittétel.

Meslier abbé testamentuma
Kevés időzített bomba robbant akkorát a szellemi életben, mint Meslier abbé testamentuma. Elképzelhetjük, mekkora volt a meglepetése 1733-ban Étrépigny kelet-franciaországi falucska jámbor lakosainak, valamint Leroux úrnak, a méziéres-i törvényszék tisztes ügyészének (mert a gondos pap neki is megküldte három példányban készült végrendeletének egyikét), amikor rájöttek, hogy a puritánságáról és jótékonyságáról ismert, szerény és csendes pap, aki amúgy is csekély jövedelmének maradékát évente szétosztotta a szegények közt, s aki halálakor is mindent a parókia rászorultjaira hagyott, az új eszméktől gomolygó, merész újításoktól forrongó XVIII. század egyik „legveszedelmesebb" ateista írását hagyta a megdöbbent utókorra.

P. H. Holbach: Szentek képtára

A keresztények vallása, saját tanúsága szerint, a zsidók vallásán alapul, akiknek törvényhozójuk Mózes volt. így a keresztények, a zsidókkal egyetértve, ezt a híres férfiút isten küldöttének, istentől sugallt szentnek, az istenség szócsövének tekintik: vagyis a neki tulajdonított muveket isten hangja által diktált írásoknak tartják. Néhány kritikus azonban kétségbe merte vonni, hogy „Mózes öt könyvé"-nek, vagyis a biblia első öt könyvének szerzője valóban Mózes. Kétségeiket arra alapították, hogy ezekben a könyvekben olyan városok szerepelnek, amelyek e nagy történetíró korában még nem is léteztek. Szó esik királyokról is, mégpedig sokkal előbb, mintsem Izraelben királyok uralkodtak volna. Végül Mózes halála és temetése is le van írva bennük.

P. H. Holbach: A keresztény vallás gyakorlása és kötelességei
A keresztényi kötelességek közül az első és leglényegesebb az imádkozás. A kereszténység az állandó imádkozáshoz kapcsolja a boldogságot, Istene, akiről azt állítják, hogy csupa jóság, azt akarja, hogy könyörögjenek neki kegyeiért, csak annak adja meg őket, aki sokszor kéri rá, a földi királyokhoz hasonlóan fogékony a hízelgés iránt és megköveteli az etikettet, miközben csak olyan könyörgéseket fogad szívesen, amelyek bizonyos megállapított szabályokba illeszkednek bele.

Steven Weinberg: A vallási utópia
Nehéz megérteni, miért gondolja bárki is, hogy a vallás orvosság lehet a világ problémáira. A történelem során számtalanszor estek egymásnak az emberek vallási különbségek miatt. Ezt a szomorú tényt ma is a bőrén érezheti, aki Észak-Írországban, a Balkánon, a Közel-Keleten, Szudánban vagy Indiában él.

Steve Wells: Hányakat ölt meg Isten és a Sátán a Bibliában?
A választ lehetetlen lenne pontos számmal meghatározni, de annyi bizonyos, hogy sokat. Hányakat öntött el az árvíz, hányan égtek halálra Sodoma és Gomora városában? Hány elsőszülött egyiptomit pusztított el Isten? Nincs eszközünk megszámlálásukra, így az alábbi lista ezeket az adatokat nem tartalmazza, csak a számszerűsített tényeket vonultatja fel.


Magyar nyelvű honlapok

Valláskritika.lap.hu

Angol nyelvű honlapok

The Skeptic's Annotated Bible/Koran/Book of Mormon
Secular Web Library

Tudnivalók
Az oldal 2009. óta nem frissül, de a tartalom továbbra is elérhető. Egyes cikkeket a vallásos emberek sértőnek találhatnak.
Világnézet gombok
Helyezz el egyet a saját oldaladon!
Ajánlott oldalak
DanielDennett.lap.hu
RichardDawkins.lap.hu
Albumok
© 2004-2009. Impresszum - Oldaltérkép - Segíts nekünk!