Főoldal
Ateizmus
Harmadik kultúra
Naturalizmus
Szabadgondolkodás
Szkepticizmus
Ismeretterjesztés
Szépirodalom
Hírfigyelő
Segíts nekünk!
Könyvet keresel?
E-könyvek
Antikváriumok
Angol nyelvű könyvesboltok
Ismeretterjesztő könyvek jegyzéke
Ajánlott oldalak: Ateizmus honlap
Ateizmus.lap.hu
Szkeptikus.lap.hu
Szkeptikus blog
Valláskritika.lap.hu
Naturalista filozófia.lap.hu
X-Aknák
Ponticulus H.

Könyvtár - GYIK - Fórumok - Kapcsolat

Könyvtár/Ateizmus/Kreacionizmus/Tudománytalan-e a kreacionizmus?

Tudománytalan-e a kreacionizmus?

Írta: Kemény Dániel


A kreacionizmus es az asztrológia közötti párhuzam, hogy mindkettô hívei panaszkodnak a "hivatalos tudomány" dogmatizmusára és az ôket tudománytalannak minôsítô tájékoztatás egyoldalúságára. Ez nem érv a kreacionizmus tudománytalanságára, inkább illusztrálja egy hozzánemértô hívô (a tudománytalanságról való) meggyôzésének nehézségét.

Ezért most lépésrôl lépésre bontom le a kreacionizmus tudományosságát védô érvrendszert:

A két oldal?

A kreacionizmus és a "hivatalos tudomány" evolucionizmusa közötti egyenrangúság hangsúlyozását szolgálja, hogy a kettôrôl a kreacionisták mint "ellenkezô oldal"-ról beszélnek. De nem csak két játékos van a pályán. Az egyéb, teremtéstörténetekkel rendelkezô vallások "védôin" kívül néhány példa, amit a talk.origins newsgroup-ban ismertem meg:

  • Egy krisnás sorra küldött be cikkeket, amikben állítólagos tudósok bizonygatták a testenkívüli élményt, a lélekvándorlást; meg azt hogy minden kihalás humbug, és hogy a Föld sokkal öregebb mint 4,6 milliárd év (teljes összhangban a Védák írásaival).
  • Van egy hobbiarcheológus, aki Velikovski katasztrófaelméletét hirdeti (Vénusz, Mars pár millió évenként túl közel kerül), és szerinte a mai fajok 4,6 milliárd éve megvannak. "Bizonyítéka" egy emberkoponya alakú kô egy amerikai szénmezôbôl. Miután több labor is egyszerû kônek minôsítette, összeesküvést gyanít. (Komolyan kell venni: a komoly Washington Post-ban is írtak róla, sôt saját newsgroup-ja van: alt.fan.ed-conrad.)
  • Az intelligens pánspermia hívôi: szerintük földönkívüli civilizáció indította az evolúciót egy sejt szintjén, és nyomokat hagyott a sejtszerkezetben.
Tehát sok versenyzô van, ezért valahogy igazolni kéne, hogy a kreacionizmusnak "rendes" elmélete van.

A kreacionizmus elmélete?

De az a helyzet, hogy nincs "kreacionista elmélet[tm]". Elôször is, a[z ún.] kreacionista tudósok mást es mást hisznek a Biblia szó szerinti jelentésének, és nagyon széles skálán értelmezik újra.
Így van olyan, aki szerint volt Ôsrobbanás ("legyen világosság!"), a Föld régi, az Özonvíz helyi áradás volt, de nem változtak a fajok es az embert 6000 éve teremtették; de olyan is, aki szerint mindent 6000 éve teremtettek, az Özonvízig nem esett esô a Földre, és az Özönvíz levonulása a Föld hirtelen tágulása miatt volt. És még vagy két tucat másik verzió.

A kreacionizmus elméletei?

Tehát elmélet nincsen, de attól még lehetnek magukban megálló elméletek. Viszont ezzel további két probléma van.

Egyrészt az összes általam ismert elmélet bevallottan (<-de csak halkan) tartalmaz Bibliában nem említett csodát, ami nélkül nem mûködne. Ettôl még igaz lehet - de mivel ha ilyesmit megengednénk a tudományban, akkor bármely (konkurens) hipotézis hiányosságát lehetne csodával pótolni - azaz nem lehetne hipotézisek között választani -; az ilyen hipotézis tehát igazolhatatlan és nem tudományos.

A másik probléma, hogy a kreacionisták maguk nem választják szét ôket. Egymástól idéznek akkor is, ha nem illik bele a saját világképükbe: például a 6000-éves-világegyetem hívôk gond nélkül hivatkoznak azon fizikai konstansoknak a "valószínûtlen"-ségére, amelyek az Ôsrobbanás elméletében szerepelnek ilyen kritikus tényezôként.

Idézetek tudósoktól

Ez a kritikátlanság jellemzô akkor is, amikor az evolúció ellen érvelve (mintha a cáfolat automatikusan ôket igazolná), tudósokat vagy az evolucionizmus általános állításait idézik - egymástól, az eredeti leellenôrzése nélkül. Ily módon elképesztôen sok, akár 1958-ból származó ferdítés köröz közöttük.

'Tudósaik' idônként beismernek egy-egy tévedést vagy ferdítést (pl. Duane Gish a valójában nem robbanó keveréket lövellô bogárról), de errôl a többiek nem vesznek tudomást, sôt sokszor a beismerô is "vissszaesik" (példa ismét Gish és robbanó bogára).

Kreacionista bizonyítékok?

Ha tudományos elméletük, elméleteik nincsenek is, értékelhetô bizonyítékaik még lehetnek - azaz, olyan megfigyeléseik, amelyek valódi tudományos hipotézisek tesztjének vehetôek. Ezzel egy fô probléma van.

A 'kreacionista tudósok' ugyanis nem publikálják megfigyeléseiket a tudomány rendes vitafórumaiban, a kereszt-ellenôrzött tudományos folyóiratokban. Ezzel kikerülik a kritikát és a mások által megismételt megfigyelések általi ellenôrzést. Ezt persze úgy tálalják, hogy az elôítéletes lektorok cenzorálják ôket - de a kreacionizmus 'egyenjogúsításáért' indított bírósági tárgyalások egyikén sem tudtak egyetlen olyan cikket sem felmutatni, melyet visszaküldött egy folyóirat. (És, mellesleg, X-Aktákba illô, óriási össszeseküvést feltételez a vád.)Én mindennek ellenére nem gondolom azt, hogy egy 'kreacionista tudós' minden nap azzal ébred, hogy "ma mit ferdítsek el, mit hazudjak a híveimnek?". A kreacionistákra jellemzô az a nagyon erôs (hitbôl fakadó) érzés, hogy igazuk van; következésképp az evolúciós elméletek csak sokakat megtévesztô, Istentôl elfordító hamisságok (sôt hazugságok) lehetnek - így minden eszközzel védekezni kell ellene.

Mér egy végsô csavarás.
A modern tudományfilozófia szerint a tudomány nem igazságokat, hanem modelleket keres és gyûjt. Tehát attól még, hogy a 'kreacionista tudósok' tudománytalanok sôt megtévesztôk, még igazuk lehet.


A Talk.Origins Archívum sokkal részletesebben tárgyalja minden fenti pontomat, és konkrét példák hosszú sorával (kreaconisták elôadásainak átiratai, könyveikbôl és honlapjaikról idézetek, perdokumentumok stb. stb.) alátámasztva; persze minden a források megnevezésével.


A fenti írás teljesen szabadon használható - persze ha azt akarod, hogy komolyan vegyenek, célszerû utalnod a forrásra.
De ha az a valószínûtlen ötleted támadna, hogy pénzszerzéshez használd fel, elôbb tárgyalj a szerzôvel!
Tudnivalók
Az oldal 2009. óta nem frissül, de a tartalom továbbra is elérhető. Egyes cikkeket a vallásos emberek sértőnek találhatnak.
Világnézet gombok
Helyezz el egyet a saját oldaladon!
Ajánlott oldalak
DanielDennett.lap.hu
RichardDawkins.lap.hu
Albumok
© 2004-2009. Impresszum - Oldaltérkép - Segíts nekünk!